Podnik služieb a výroby Lučenec, š.p. v likvidácii